top of page

Nabídka pro školy a školky

Vyprávím příběhy pro děti a dospívající.  Tématické vyprávění do hodin dějepisu a literatury.  Vyprávím příběhy plné dobrodružství, pohádky, příběhy u kterých běhá mráz po zádech i příběhy něžné jako hlásek studánkové víly. Dělám workshopy, na kterých společně s dětmi tvoříme drama, vytváříme příběh, učím je tvořit vlastní příběhy ve skupinách, pracovat s představivostí. Vyprávím pro školy, školky, lesní školky. Připravuji programy a hry s příběhem, ke stmelení dětí a v kolektivu. 

Nabídka pro dospělé

Vyprávím u táborových ohňů, v knihovnách, na festivalech, v muzeích, po bytech či na pobytech, pro Vaše svatební a jiné hosty, na narozeninové oslavě. Vyprávím příběhy vlastní, příběhy pamětníků, příběhy už vyprávěné jinými autory, příběhy, které si lidstvo předává od počátků věků a také příběhy, které vytvořím na místě,  společně s Vámi. Vyprávím příběhy ze všech světadílů, kultur i časů. Vyprávím pro každého, kdo má chuť naslouchat a kdekoli si budete přát potkat se s příběhem.

Příběhy k vyprávění

Jalovec

Střípek tohoto příběhu jsem zachytil při (pro mě) přelomovém setkání s vypravěčem Martinem Hakem. Stal se základem pro mé vlastní první vyprávění. Je to prastarý příběh, plný tajemných sil v pozadí lidského života, neprobádaných a temných prostor duše,  které je úžasné při vyprávění objevovat. Hrůza, nenávist a strach je v Jalovci v dokonalé rovnováze s láskou, nadějí a Světlem provázejícího každého z nás, obyčejných lidí.

 

Tři cigárka

Vyprávění vzniklo ku příležitosti 100 let skautingu v Boskovicích.

Skaut Leopold Färber byl partyzánskou spojkou, politickým vězněm a také sběratelem vzpomínek pamětníků II. světové války.  Toto je příběh kováře z Lipové, obyčejného člověka v krajní situaci.

Ve Třech cigárkách vyprávím o jednom nelehkém rozhodnutí, o jeho následcích, ale především  o lásce a tichém porozumění dvou lidí, mezi které na chvíli vstoupila válka.

Peklo na Borech

Pokud kdy někde na Zemi existovalo Peklo, tak to bylo v roce 1950 ve věznici Bory, Československá socialistická republika. V tomto příběhu pro otrlém založeném na vyprávění pamětníků Leopolda Färbera a otce Antonína Huvara, budeme mít možnost se o tom přesvědčit a připomenout si, že i tady bylo přítomno světlo Naděje.....

Daidalův Labyrint

Příběh jsem poprvé vyprávěl k pětiletému výročí lesní školky Jelínek. Jaký asi byl vztah táty Daidala a Ikara, jeho syna?  Je rozdíl mezi labyrintem a bludištěm? Stavěl Daidalos slavný krétský Labyrint na přání krále Mínóa bez toho, že by  v něm otiskl kousek sebe sama? 

Jarin a Fricek

....lalala

Příběh o životě a smrti

....lalala

Dva tesaři a poklad

.... lalala

Honzíkova cesta aneb Tarzanova první knížka

..... lalala

Vánoční příběh

.... lalala

Velikonoční příběh

....lalala

Vypravěčova galerie: 

 V případě zájmu mě kontaktujte mailem nebo telefonem a domluvíme se na podrobnostech.

             774 643 870
             pribehovic@seznam.cz
bottom of page